Handelsbetingelser gældende for eCykle Klub Danmark

 

GENERELLE OPLYSNINGER:
Organisationens juridiske navn: eCykle Klub Danmark
Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 40883207
CFR-nummer: 1343237

E-mail adresse: Formanden (Se info på bestyrelsen her)
Web-adresse: www.ecykleklub.dk

 

Nyt klubmedlem

Inden du kan gøre brug af klubbens tilbud, skal du først være gyldigt medlem.

 

BETALING

På dette websted kan der betales med følgende betalingsmidler:

Betaling sker forud.

Vi benytter Clearhaus til online betalingskortindløsninger, læs mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.

Der er mulighed for i visse tilfælde, og med FORUDGÅENDE aftale med klubbens kasserer, at der også kan betales ved almindelig kontooverførsel.

Almindeligt medlemskontingent forfalder til betaling 10. april for den aktuelle sæson. Tilmelder man sig i fx december måned, betales der således stadig for hele indeværende sæson 1. april til 31. marts.

Aktiviteter, arrangementer og klubtøj

Det vil fremgå under de enkelte opslag omkring aktiviteter med brugerbetaling, arrangementer med brugerbetaling og ved bestilling af klubtøj, hvad sidste frist for betaling vil være. Al betaling vil altid skulle ske forud.

Tilmelding af licens/konkurrence-medlemskab forudsætter almindelig medlemskab af eCykle Klub Danmark. Licens/konkurrence-medlemskabet er et kontinuerligt medlemskab gældende for et kalender-år, og fornyes automatisk ved årsskifte. Kontingent forfalder til betaling 5. januar. Betingelser er i øvrigt gældende tilsvarende almindelig medlemskab af eCykle Klub Danmark.

Manglende betaling af medlemskab betragtes som en udmeldelse, og medlemskabet bliver slettet.

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

 

ABONNEMENTSVILKÅR

Såfremt at købet er et kontinuerligt abonnement, er følgende vilkår gældende:
Det er en forudsætning for købet på dette websted, at du tilmelder dig betaling med Visa/Dankort eller Mastercard, godkendt af Clearhaus og QuickPay.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at eCykle Klub Danmark fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller afmelder købet hos eCykle Klub Danmark.

eCykle Klub Danmark benytter Clearhaus og QuickPay som betalingsgateway, og ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos eCykle Klub Danmark, men hos QuickPay i krypteret og sikker form, se venligst mere herom på deres hjemmeside.

Kvittering for betaling sendes via E-mail. Når du tilmelder dig, accepterer du her nævnte vilkår og salgsbetingelser. Du kan til enhver tid stoppe medlemsskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte eCykle Klub Danmark på mail til kassereren (Se info på bestyrelsen her).

Inden betalingskortets udløbsdato, eller ved ændringer i kortdata, fremsender Cykle Klub Danmark påmindelse pr. mail herom, og du skal derefter logge ind på din profil og opdatere dit betalingskort, ved at logge ind på www.ecykleklub.dk, klik på "Tilmeldinger" og herefter på "Opdater betalingskort". Opdater herefter dine oplysninger. Linket til at rette betalingskort-information kommer først frem, når du har modtaget dit nye betalingskort.

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes som beskrevet ovenfor.

 

FORTRYDELSESRET OG UDMELDELSE

Der er ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom medlemskab, tilmelding til aktiviteter, køb af klubtøj og lign. jfr. Lov om visse forbrugeraftaler § 18, stk. 12. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb. Fejlkøb refunderes naturligvis eller købet placeres korrekt.

Opsigelse og udmeldelse af eCykle Klub Danmark skal ske med 1 måneds varsel til den 31. marts for at undgå opkrævning for den kommende sæson ift. medlemskab.

Opsigelse af licens/konkurrence-medlemskab skal ske med 1 måneds varsel til den 1. januar. Udmeldelse af eCykle Klub Danmark (opsigelse af almindeligt medlemskab) medfører automatisk opsigelse af licens/konkurrence-medlemskab. 

Opsigelsen skal, for at være gyldig, altid ske skriftligt til kassereren (Se info på bestyrelsen her). Ved udmeldelse refunderes forudbetalt medlemskab ikke.

Eventuelle manglende betaling eller økonomisk udestående med eCykle Klub Danmark, pga. forglemmelse omkring den skriftlige opsigelse, skal altid betales ved udmeldelse.

 

PERSONOPLYSNINGER

Når brugeren klikker rundt på dette websted, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos eCykle Klub Danmark samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig. Som registreret bruger hos eCykle Klub Danmark har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Brugernavn og adgangskode.
Kunder, der ønsker at tilmelde sig medlemskab eller andre ydelser hos eCykle Klub Danmark, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende og ikke videregive disse til andre.

 

NYHEDSBREVE

Nyhedsbreve udsendes via e-mail til den e-mailadresse kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen ved at slette sin profil eller framelde sig nyhedsbreve enten via link i mailen eller på brugerens profil.

 

FORBEHOLD

eCykle Klub Danmark tager forbehold for taste- og prisfejl.
eCykle Klub Danmark er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

eCykle Klub Danmark og dets leverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af dette websted, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for, at en ydelse ikke opfylder brugerens forventninger og behov, eller at dette websted og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål. eCykle Klub Danmark og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af dette websteds ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar. eCykle Klub Danmark påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af eCykle Klub Danmarks ydelser på dette websted eller vore leverandørers.

 

KLAGER OG REKLAMATIONER

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til eCykle Klub Danmark - se på dette websted under kontakt.