Spørgsmål og svar

Hvorfor etablerer i nu en klub?

For at sikre kontinuitet og videre udvikling af de værdier der er opbygget i gruppen
Som et naturligt næste skridt mod en seriøs e-sport
Muliggør søgning af midler i fonde, samt udvidet mulighed for sponsor samarbejde

 

Bliver BKOOL Ligaen nu kun for medlemmer af eCykle Klub Danmark?

Nej, BKOOL Ligaen er et essentielt fundament for at skabe interesse omkring ecykling

 

Vil klubbens sociale aktiviteter fortsat foregå på BKOOL/ZWIFT bruger gruppe forum?

Nej, klubben vil oprette en ny FB gruppe kun for medlemmer med klubrelateret opslag og snakke
De nuværende FB bruger grupper tænker vi bestemt fortsat at bakke op omkring

 

Hvorfor skal klubbens FB gruppe være begrænset kun for medlemmer?

Vi ønsker at skabe tillid for klubbens medlemmer om at opslag og diskussioner i gruppen kun er med deltagelse af klubmedlemmer.

 

Vil eCykle Klub Danmark organisere hold i DCU rækker m.m.?

Ja, vi vil som klub organisere og understøtte hold som ønsker at deltage i ligaer eller races

 

Kan andre klubber deltage i BKOOL Ligaen?

Ja, BKOOL Ligaen vil være åben for alle.

 

Hvorfor nu introducere kontingent for noget der tidligere var gratis?

Som klub er der nu konkrete faste udgifter til bank, IT systemer, DCU/DGI medlemskab
For at undgå personlige udlæg og risiko ved f.eks. indkøb af tøj m.m.
For at skabe en mulighed for at støtte op om events m.m. hvor der ikke lige er sponsor på

 

Hvorfor har i valgt det klub navn?

Vi ønskede et traditionelt Cykle Klub Navn.

 

Er det en BKOOL klub?

Nej, klubben har som formål at drive og videreudvikle cykling som e-sport, i et godt socialt fælles forum, med et fair og stærkt konkurrence-incitament, til glæde for såvel bredden som eliten.
Klubbens primære aktiviteter vil være på platformene BKOOL og Zwift uden dog at udelukke andre platforme hvis bestyrelsen vurdere dette relevant eller interessant for opfyldelse af klubbens formål.

 

Hvad får man ud af at være medlem af klubben

Som udgangspunkt det samme som i alle andre cykle klubber
Cykeltøj (fysisk og virtuelt), deltagelse i klub events (fysisk som virtuelt), konkurrencer med præmier, klub identitet ved løb, fuld glæde af BKOOL Ligaen, glæde af sponsor og legat/pulje penge, mulighed for at stille op i DCU løb m.m.m.

 

Hvad er bestyrelsens holdning til andre klubber der måtte blive etableret

Dem ønsker vi meget velkommen på samme måde som der er mange klubber IRL
Vi håber flere klubber vil deltage i BKOOL Ligaen som en platform for konkurrence mellem klubber. På samme måde som klubben vil deltage i andre ligaer i både Zwift og BKOOL.