Hvordan klarer du dig i forhold til andre ?

Det er nok et spørgsmål mange stiller sig. Enten fordi man reelt ikke ved det, eller fordi man måske synes man i e-cycling løb er blevet i tvilv om man reelt ligger så "højt" eller "lavt" på ranglister eller resultatlister i løb m.m.

Da der jo ikke rigtig er nogen sådan reel mulighed for at tjekke sit udstyr om det viser korrekt, er herunder nogle links til forskellige artikler hvor man kan få en ide om hvor man ligger i forhold til andre.

Har du andre gode og relevante links, så giv lige et hint og skriv til os.