Generalforsamling 2020

19-06-2020

eCykle Klub Danmark indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 25. august kl. 20:00.
Nærmere information kan findes unden menupunkt OM KLUBBEN -> GENERALFORSAMLING
eller her direkte på https://ecykleklub.dk/page/generalforsamlingen